Let op:

Hercules Harkema YellUs eigen Yell:

Mei Hercules Harkema ien'e prizen, binne wy trotse friezen. Hé!